Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.05.2015

Projekt ŠTÚR

Pod týmto názvom naša Študentská rada propagovala svoj dar škole k 95. výročiu jej založenia. Študentská rada prežíva tento rok ako jeden z najúspešnejších v celej histórii jej fungovania. Po ocenení Ministrom školstva a ziskom množstva ocenení za aktívnu prácu v neformálnom vzdelávaní, sa rozhodli darovať škole naozaj nevšedný a nezabudnuteľný dar.

Pod obrovskou bielou plachtou, v žiari reflektorov sa skrývala socha Ľudovíta Štúra v životnej veľkosti, pričom aj s podstavcom meria 2,02 metra. Študenti po odhalení sochy búrlivo tlieskali. Socha je vyrobená z topoľového dreva od akademického sochára majstra Miroslava Trnovského z Ružomberku.

Slávnostného odhaľovania sochy sa zúčastnili naši čestní hostia: pani primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, predseda Rady rodičovských združení pri GĽŠ MUDr. Róbert Thonhauser a riaditeľka gymnázia PhDr. Eva Chylová. Celé odhaľovanie moderoval predseda Študentskej rady Matej Miklian. Odhaľovania sa zúčastnili aj zástupcovia portálu Zv-podujatia.

Veľká vďaka patrí autorom projektu: Matejovi Miklianovi, Barbore Hermanovej, Matúšovi Zupkovi, Ivete Koštialovej a Róbertovi Lorencovičovi a koordinátorovi celého priebehu projektu, pánovi zástupcovi Ing. Jozefovi Výbohovi. Celý projekt je hradený zo zdrojov Európskej únie. Dúfame, že socha vydrží na našej škole čo najdlhšie a bude všetkým spríjemňovať všedné dni svojou krásou.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028