Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.04.2015

Celoštátna prehliadka SOČ

Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch privítala 22. až 24. apríla 2015 účastníkov celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. V súťažnom odbore č. 2 – Matematika, fyzika súťažil P. Koňarík z II.A. V odbore č. 3 – Chémia, potravinárstvo našu školu reprezentovali J. Šuchma z OKB, F. Čonka a J. Ondriga zo IV.A a v odbore č. 11 – Informatika súťažil M. Uhliar zo IV.A.

Účasť v celoštátnom kole akejkoľvek súťaže je úspechom nielen pre študenta, ale aj školu, ktorú reprezentuje. Hoci sa chlapci neumiestnili na popredných miestach, svojou celoročnou prácou na SOČ-ke a jej prezentáciou v Piešťanoch dokázali svoju šikovnosť. Radi by touto cestou poďakovali aj svojim odborným konzultantom za ich cenné rady. Ďakujeme všetkým!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028