Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
28.04.2015

Celoslovenské kolo Geografickej olympiády

Štyria študenti našej školy v dňoch 24.-26. 4. 2015 úporne súťažili na celoštátnom kole 43. ročníka Geografickej olympiády. Súťaž sa konala na pôde Prírodovedeckej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.

Boli to Martinka Urbanová (kat. A) a Katka Švoňavová ( kat. CD) zo IV.B, Lucka Valovčanová (kat.CD) zo IV.C a Tomáš Bortel z III.D triedy. Aj keď v tvrdej konkurencii nezvíťazili, bojovali a preukázali veľmi dobré vedomosti a zručnosti. Najlepšie sa darilo Tomášovi Bortelovi, ktorý obsadil v kategórii Z - 7. miesto. Blahoželáme!

RNDr. Anna Hobzová


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028