Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.04.2015

Beseda s p. Uhrínom

V stredu 1. 4. 2015 nás navštívil PhDr. Marián Uhrín, PhD, zamestnanec Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Zvolen pán Uhrín sprostredkoval našim študentom niekoľko zaujímavých informácií, súvisiacich práve s touto udalosťou. Besedy sa zúčastnili žiaci I.D a II. E triedy.

Okrem zaujímavých informácii mali žiaci možnosť zhliadnuť unikátne zábery mesta Zvolen, natočené krátko po oslobodení mesta.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028