Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
06.03.2015

Kritériá prijatia pre školský rok 2015/2016

Po prerokovaní pedagogickou radou a odsúhlasení Radou školy zverejňujeme kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníka 4-ročnej formy štúdia Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene pre školský rok 2015/2016.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028