Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.03.2015

Školské kolo Geografickej olympiády.

Dňa 6.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Po zhodnotení 49 prác našich študentov kategórie A,B,CD postúpili do krajského kola ako najlepšie práce týchto 6 študentov:

kat. A – Šebianová Kristína(IV.C), Lacko Kristián(III.D) na tému Tibet - strecha sveta, Urbanová Martina (IV.B) na tému Laponsko - krajina Sámov.

kat. CD – Bielik Ivan (I.E) s témou Minerálne a termálne pramene Slovenska, Švoňavová Katarína (IV.B) s témou Aralské jazero a Valovčanová Lucia (IV.C) Návrh náučného chodníka.

Kategória Z prebieha na celom Slovensku naraz a vyhodnocuje sa podľa krajov. Zo 194 zúčastnených v kraji bolo z našej školy zapojených 60 študentov. Mohli získať maximálne 30 bodov. Medzi najúspešnejších v kraji patria Bortel Tomáš (III.D)s 29 bodmi a Deák Adam (III.C) s 26 bodmi, ďaľších 13 malo 20 a viac bodov. Kto z nich nás bude reprezentovať na krajskom kole 25.3.2015 určí krajská komisia GO.

RNDr. Anna Hobzová, vedúca školskej komisie GO


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028