Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.02.2015

Nebojme sa pomáhať

Dňa 6.2.2015 sa v Europa SC konala akcia od 14.30 hod. – 18.00 hod. pod názvom Nebojme sa pomáhať, ktorú organizovala Mládež SČK Zvolen a Mládež SČK Žiar nad Hronom v spolupráci s ESC.

Akcie za zúčastnili aj členovia zdravotníckeho krúžku, ktorí ukázali svoje zručnosti nadobudnuté počas školského roka. Pre verejnosť boli pripravené rôzne maskované poranenia, figuríny na kardio-pulmonálnu resuscitáciu a detský kútik. Každí, kto si prešiel všetkými ôsmymi disciplínami, dostal okrem nadobudnutých poznatkov aj diplom hrdinu prvej pomoci spolu s malým darčekom.

Celá akcia i všetci zdravotníci sa tešili veľkému záujmu zo strany širokej verejnosti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028