Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE

Slávnostné otvorenie školského roku 2014 - 2015
bude 2. septembra 2014 o 8.00
pred budovou Gymnázia Ľudovíta Štúra.

Na základe uznesenia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 38/2014 zo dňa 28. mája 2014 bolo schválené vyradenie Gymnázia Mateja Bela, Okružná 2469, Zvolen zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 31. 8.2014.

Zároveň bol študijný odbor 7902 J gymnázium – 8 ročná forma zaradený do zoznamu študijných odborov Gymnázia Ľudovíta Štúra , Hronská 1467/3, Zvolen od 1. septembra 2014.

Na základe uvedených skutočností prejdú študenti 8-ročného gymnázia spolu s niektorými vyučujúcimi od septembra do budovy GĽŠ.

Tešíme sa, že ste si otvorili našu stránku!

Gymnázium Ľudovíta Štúra pripravuje študentov vo Zvolene už viac ako 90 rokov. V historickom čase zmenilo osemkrát svoj názov a taktiež osemkrát sa sťahovalo z budovy do budovy. V tej súčasnej, ktorá prešla v školskom roku 2009/2010 rozsiahlou rekonštrukciou, je od roku 1988.

V roku 2009 opustil naše brány 10 000. absolvent. Ale atmosféru v škole nerobia budovy, ale to, čo sa v nej deje, a najmä ľudia. Ak vás zaujíma, čo sa tu dialo v minulosti, čo sa deje dnes a čo ešte len chystáme, ste na skvelej adrese.

Prehliadka


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
fax.: 045 5333 302

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028
Optimalizácia
Stránky sú optimalizované pre prehliadače Firefox, Chrome a Internet Explorer 8. Na podpore starších prehliadačov sa momentálne pracuje.